O spoločnosti

Spoločnosť MDM Systems bola založená v roku 2008. Od začiatku sa špecializuje hlavne na tvorbu softvéru pre oblasť športových TV prenosov.

Od počiatku svojho vzniku riešila hlavne dodávku systémov "na kľúč" pre spoločnosť Hego Slovakia s.r.o., ktorá je súčasťou nadnárodnej spoločnosti CHYRONHEGO. Hlavnou činnosťou bol vývoj IT aplikácii pre oblasť vysielania športu v televízii. Toto vyžadovalo hlbokú analýzu jednotlivých druhov športu. Nasledoval návrh vývojového diagramu, tvorba klientskej časti systému, serverovej časti systému a návrh datábaz. Nemenej dôležitou úlohou v oblasti programovania bola potreba vybudovať konektivitu medzi softvérom a prípadnými dodávateľmi časomerných dát. Znamenalo to detailnú analýzu dátových protokolov jednotlivých dodávateľov časomerných dát (Swiss Timing, Alge, Omega, LGR, Nisasport...) a po analýze následné spracovanie dát pre potreby programového vybavenia.