Čo ponúkame

 • Kompletné portfólio produktov spoločnosti Marshall Electronics, Inc.
   
 • tvorba softvéru "na mieru"
   
 • návrh a správa databáz (Firebird, MySQL, Interbase...)
   
 • tvorba softvéru pre prepojenie časomerných zariadení a veľkoplošných obrazoviek
   
 • konzultácie v oblasti datových protokolov zariadení Swiss timing, Omega, Alge, Nisasport, LGR a iných
   
 • diaľkovú správu serverov
   
 • tvorba softvéru pre scouting
   
 • tvorba softvéru pre športové kluby