10/100 ethernet + analógový signál

Spoločnosť MDM Systems, s.r.o. navrhla a vyrobila systém, ktorý pomocou jedného 10/100 ethernet káblu rieši počítačovú sieť a zároveň cez zvyšné 2 páry posiela analógový signál (dorozumievanie). Systém bude slúžiť pre spojenie operátora grafiky a scouta pri vzdialenostiach väčších ako 100 m. Systém bol úspešne odskúšaný pri produkciach v Podbrezovej, Dunajskej Strede a v Trenčíne.